Erfaringer fra afholdelsen af hybride møder

Hybride møder kræver en solid didaktisk tilrettelæggelse

 

”Samskabelse i centrum” var temaet, da eVidenCenter sammen med Nordisk Netværk for Voksnes Læring eksperimenterede med den hybride mødeform på et 2-dages seminar i Island med deltagere fra alle de nordiske lande. Fire af deltagerne kunne ikke deltage i Island, så de deltog hjemmefra online med kameraer og mikrofoner sat op på seminaret i Island med 12 deltagere.

Den hybride mødeform kræver en solid didaktisk tilrettelæggelse for at munde ud i et tilfredsstillende resultat. Derudover stiller den en række krav til både online og fysisk fremmødte deltagere.

Eksperimentets erfaringer samles i en udgivelse, så vi kan blive endnu bedre til at ”gå hybrid”, hvis omstændighederne kræver det og alternativet ikke er tilfredsstillende. Udgivelsen vil supplere den tidligere udgivne praktiske guide ”Hybrid undervisning”.

Læs mere om hybride møder

 

Se fortløbende nyheder på E-videncentret - Det nationale center for E-læring her.

Læs guiden “Hybrid undervisning - En praktisk guide til fjernundervisere” her. 

Find andet meget relevant materiale her