Erhvervsuddannelser i fokus

Der er stor efterspørgsel efter håndværkere på Færøerne. Samtidig er der forholdsvis få unge, som vælger en erhvervsuddannelse, hviklet medfører, at der om få år vil være stor mangel på uddannede håndværkere. Denne udvikling ønsker Færøernes Håndværksmesterforening proaktivt at gøre noget ved for at ændre.

 
Derfor inviterede Håndværksmesterforeningen undervisningsminister, Rigmor Dam, til et møde i november for at sætte større fokus på erhvervsuddannelser. Formålet var at diskutere den nuværende situation på området og for at diskutere løsninger på, hvordan man kan komme udviklingen til livs inden udfordringerne bliver alt for store. Der var stor enighed om, at en målrettet informationskampagne må sættes i gang for at motivere og vise unge de alsidige muligheder, som findes indenfor erhvervsuddannelserne. Fx at en ung person i starten af 20’erne allerede kan have gennemført en kompetencegivende uddannelse, at han eller hun har garanti for arbejde efter, at tiden som læring er overstået, og at der er gode muligheder for at starte egen virksomhed. Efter mødet var begge parter enige om, at de sammen ville lave en proaktiv indsats for at løse udfordringen angående manglende håndværkere.