Erhvervsuddannelsernes anseelse i samfundet skal øges

 
Det var konklusionen på DK Skills' konference om erhvervsuddannelserne. Formålet med DK-Skills er netop at arbejde for at fremme de danske erhvervsuddannelsers samfundsmæssige anseelse og status, og engagementet i verdensmesterskaberne (World Skills) er en del af dette. Vejen til dette er bl.a. at øge den faglige stolthed, skabe større opmærksomhed på det store karrierepotentiale og fokusere mere på talentpleje.
Læs mere: www.uvm.dk/08/dk-skills.htm?menuid=6410