Erilaisia näkökulmia aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen

 

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestää pohjoismaisen konferenssin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT).  Miten voimme muodostaa käsityksen tämänhetkisestä AHOT-työstä? Miten vapaan sivistystyön ihmiskeskeinen AHOT-näkemys voidaan liittää EU:n avaintaitoihin? Entä mitä taitoja käytännön AHOT-työtä tekevät tarvitsevat? Muun muassa näistä aiheista keskustellaan NVL:n konferenssissa, jossa AHOT-asioita käsitellään eri näkökulmista. Konferenssi järjestetään Kööpenhaminassa 16. kesäkuuta.

Lisää aiheesta