Erilaisuus on rikkaus – uusia esimerkkejä

 

Esipuheessa painotetaan sivistysliittojen ainutlaatuista kontaktiverkostoa yhdistysmaailmaan, jossa monet ulkomaalaistaustaiset luovat itselleen kohtaamispaikkoja. Tekemällä koulutusyhteistyötä mm. kuntien, työnvälitystoimistojen ja sosiaalipalvelujen kanssa kansansivistystyö voi omilla toimintatavoillaan antaa ihmisille edellytyksiä arvokkaaseen ja mielekkääseen elämään sekä yksityishenkilöinä että työntekijöinä.

Lisätietoa (ruotsiksi): PDF

Ruotsin kansansivistyskenttä haastaa mukaan suvaitsevuuskampanjaan!

Ruotsin sivistysliittojen etujärjestö Kansansivistysliitto on käynnistämässä suvaitsevaisuutta ja moninaisuutta edistävän kampanjan, johon he haastavat mukaan kaikki Ruotsin hyvät ja demokraattiset voimat.

Tietoa kampanjasta pian verkkosivuilla: www.studieforbunden.se