Erityinen näkökulma korkeakoulutukseen?

 

Tuloksista käy ilmi, että kansanopistojen koko historian ajan kansanopistojen edustajat ovat tuoneet esiin kahdenlaista eri perusnäkemystä kansanopistoista. Nämä ovat käsitys kansanopistoiden erityisyydestä sekä käsitys kansanopistosta instituutiona, joka sopeutuu ympäröivään yhteiskuntaan ja sen vaatimuksiin.
Nämä ajatukset selittävät, miksi kansanopisto-opiskelijoilla on erilaisia sosiaalisia identiteettejä ja representaatioita. Perusnäkemys, joka korostaa kansanopistojen omaa ominaislaatua, johtaa representaatioihin kansanopistosta vaihtoehtona muille koulutusmuodoille, jolloin korkeakoulu ja yliopisto nähdään jonakin mikä eroaa kansanopistosta. Toinen perusnäkemys, jonka mukaan kansanopisto on jatkuvasti sopetutuva instituutio, taas saa aikaan representaatioita, joissa kansanopisto nähdään toisena mahdollisuutena ja korkeakoulu tavoitteena.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): HTML