Esitys julkisen koulutusjärjestelmän yhdistämisestä tutkintojen viitekehykseen

 

Esitys Ruotsin kansalliseksi tutkintojen viitekehykseksi seuraa muotoilultaan paljolti eurooppalaista viitekehystä. Se sisältää kahdeksan tasoa ja noudattaa mahdollisimman pitkälti eurooppalaisen viitekehyksen kuvauksia. Aiheesta käydyssä kansallisen tason keskustelussa on pohdittu, miten julkisen koulutuksen suhde muihin koulutusjärjestelmiin määrittyy EQF:n kautta. Tärkeä näkökohta ruotsalaisen viitekehyksen rakentamisessa on, millainen rooli non- ja informaalisen oppimisen kautta hankitulle osaamiselle annetaan.

Esitys on lausuntokierroksella ja se esitetään mahdollisten muutosten jälkeen hallitukselle 7. kesäkuuta 2011.

Lue lisää (ruotsiksi): Yhmyndigheten.se