Esitys uudesta arvosteluasteikosta

 
Käytössä on viisi hyväksyttyä arvosanaa (A–E) ja yksi hylätty (F). Jos suoritusta ei voida arvostella runsaiden poissaolojen takia, todistukseen merkitään viiva. Arvosana-asteikko on tavoitepohjainen. Ylimmälle, keskimmäiselle ja alimmalle hyväksytylle arvosanalle (arvosanat A, C ja E) määritellään kansalliset arviointikriteerit. Jatko-opintoihin pyrittäessä arvosanasta E saa 10 pistettä, ja pistemäärä nousee 2,5:llä jokaista arvosanaporrasta kohden. Arvosanasta A saa siis 20 pistettä. Hylätystä suorituksesta saa 0 pistettä. 
Esitys koskee peruskoulua ja lukiokoulua sekä näiden aikuiskoulutusmuotoja. Hallitus arvioi, että uusi arvosteluasteikko voidaan ottaa käyttöön peruskoulussa ja lukiokoulussa lukuvuonna 2011–2012.
www.regeringen.se/sb/d/10408/a/115030
www.regeringen.se/sb/d/10003/a/115617