Esitys yhteiskuntatietouden opetuksesta uusille maahanmuuttajille

 

Lopullisessa mietinnössä ehdotetaan, että opetuksen kohderyhmää laajennetaan kattamaan kaikki uudet maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet oleskeluluvan vähintään vuodeksi, lukuun ottamatta vaihto-opiskelijoita. Esityksen mukaan jokaiselle uudelle maahanmuuttajalle tarjottaisiin vähintään 60 tuntia yhteiskuntatietouden opetusta ja opetus tapahtuisi pääosin henkilön äidinkielellä.

Lisätietoa (englanniksi): www.sweden.gov.se/sb/d/12446/a/146149