Et besøk i læringslaboratoriet

 

Handelshøyskolen BI er etter hvert blitt et merkenavn i Norge, og for oss som følger med på utvikling og nyheter i fleksibel utdanning er BI LearningLab et naturlig sted å besøke i blant, ikke minst fordi BI er av de som virkelig lever som de preker: deling, samarbeid og åpenhet er en arbeidsform for dem.Vi hadde hørt rykter om at de var i gang med å lage en helt ny digital læringsarena , så vi dro for å intervjue rådgiver og prosjektleder Erik B. Nilsen om dette. Det ble en lang og spennende samtale som handlet mindre om tekniske funksjonaliteter og mer om hvordan man skal klare å finne ut av hva folk egentlig trenger.

av Kari Olstad

Som veldig mange andre skoler er BI opptatt av at en digital læringsarena skal være et godt lærings- og undervisningsverktøy, og som veldig mange andre skoler fant de at dette ikke alltid var tilfellet. De dro på leting etter en ny løsning, men sammenligning med andre plattformer avslørte at de egentlig er nokså like hverandre, og at det ikke var mye å hente i å bytte. Den logiske konklusjonen måtte altså være å lage noe nytt – noe bedre –noe fantastisk.

Erik B. Nilsen fra BI LearningLab
Erik B. Nilsen fra BI LearningLab

De satte på seg tenkehettene og skisserte i vei. Premisset var klart. Det nye systemet skulle gjøre det det gamle ikke klarte; det skulle ta utgangspunkt i studenten slik at bruk ikke står og faller med lærerens innsats. Studenten skulle få organisere sitt eget innhold og sine egne aktiviteter. Det nye systemet skulle være sentrert rundt innhold og studentens egen aktivitet, ikke en virtuell kopi av den fysiske skolen, og elevene skulle ha stor innflytelse på hvordan de skulle bygge opp sine egne studieplaner.

Og da arbeidsgruppa hadde tenkt og skissert og visualisert både lenge og vel, kastet de alle skissene som var basert på det de trodde de visste og allierte seg med en liten startup som hadde lyst til å lage et nytt system for høyere utdanning. Startup-en heter Edtech Foundry og har den mest hemmelighetsfulle hjemmesiden vi har sett på lenge. Likevel lover de å dele alt som skjer med den som måtte være interessert.

Edtech Foundry gikk i gang med å innhente informasjon fra brukerne på BI. Surveys og dybdeintervjuer og speedintervjuer av faglige og studenter har fokusert på hva de opplever som utfordrende i sin studiehverdag samt når de er mest engasjert. Man oppdaget at et flertall av studentene syntes at pensum var stort og at de selv hadde liten tid. Studentene ønsket seg en tydelig struktur. Det ble en overraskelse for gruppa som hadde ment at studentene måtte få større autonomi og mulighet til å skape sine egne strukturer.

Noen vil mene at BI med sin nye samarbeidspartner nå har måttet begynne forfra igjen, men da har man kanskje et overdrevent linjert utviklingssyn. Det er riktigere å si at utvikling ikke alltid går i en rett linje. Se på sporene i snøen der et voksent menneske har gått tur med hunden sin. Menneskesporene går rett frem, hundens spor på kryss og tvers, frem og tilbake, og noen ganger rundt i ring. Likevel hadde begge samme utgangspunkt og kom tilbake til samme sted på samme tid.

Utfordringene som skal løses på BI er fortsatt de samme: Hvordan bryte ut av jernburet og samtidig gi studentene den strukturen de ønsker seg? Hva skal til for at studentene skal ønske å være aktive digitalt, og hvordan kan systemet hjelpe dem til å velge de mest relevante aktivitetene? I mellomtiden bruker faglige og studenteren lang rekke andre digitale verktøy for samhandling og informasjonsdeling.

Hvorfor vil vi fortelle om dette? BI og Edtech Foundry jobber etter Lean-prinsipper  og det betyr at uansett hva sluttproduktet blir vil prosessen ha noe å lære oss om hvordan studenter og lærere oppfører seg i et digitalt læringsmiljø.

BI fortsetter å dele kunnskap, og Erik tar gjerne i mot innspill og spørsmål: erik.b.nilsen@bi.no.