Et fagbrev bekræfter læring på arbejdspladsen

Arbejdslivets oplæringscenter har afsluttet et pilotprojekt i realkompetencevurdering i forhold til erhvervslivets kriterier

 
 Et fagbrev bekræfter læring på arbejdspladsen Arbejdslivets oplæringscenter

Arbejdslivets oplæringscenter i Island har lige afsluttet et pilotprojekt, der handler om realkompetencevurdering i forhold til erhvervslivets kriterier. Projektet gav medarbejderne i flere virksomheder mulighed for at få deres kompetencer vurderet og bekræftet med et fagbrev, et slags form af fagligt certifikat.

Dominos var en af virksomhederne. Otte medarbejdere i virksomheden fik en vurdering af deres realkompetencer med henblik på at forkorte erhvervsuddannelsen i handel og service. De har nu gennemført den arbejdspladsrelaterede del af erhvervsuddannelsen, som er på i alt 30 point, og har fået det bekræftet i form af et fagbrev. Stefán Þór Pétursson, der deltager i projektet, delte sine erfaringer:

"Jeg blev fyret fra gymnasiet på grund af dårligt fremmøde, fordi det var sjovere på arbejdet og formålet mere indlysende," siger Stefán. "Jeg prøvede fjernundervisning, startede godt, men fik aldrig styr på det. Der er stor forskel på at være i gymnasiet og på en erhvervsuddannelse, der er direkte relateret til det job, man udfører. Både jobbet og studierne bliver mere interessante (…) Nu sigter jeg mod at gennemføre erhvervsuddannelsen og forhåbentlig studentereksamen”, siger Stefán Þór Pétursson.

Nyhed og billede fra Arbejdslivets oplæringscenter.