Et frisk pust fra Norden

 

De har oplevet det adskillige gange i Nordjylland: At alle lokale kræfter skal forenes i en enorm fælles indsats for at begrænse skaderne i regionen, når en af egnens få store arbejdspladser må lukke.
De særlige udfordringer og løsningsmuligheder, man lever med på arbejdsmarkedet i udkantsområder, kendes mange steder i Norden. Derfor slog virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner i det nordjyske til i håb om ny inspiration, da forslaget om en gensidig erfaringsudveksling og udviklingsarbejde i regi af et Nordplus Voksen projekt blev præsenteret af NVL for knap tre år siden.
- Selv om f.eks. infrastruktur, befolkningsunderlag og arbejdsmarked varierer til forskel fra regioner i Danmark står vi over for mange fælles problemstillinger. Alle områderne er bl.a. præget af mange små virksomheder med stort behov for kompetenceudvikling, ligesom alle også er optaget af, hvordan vi når ud til de meget tyndt befolkede egne. Derfor havde vi stort udbytte ud af at høre, hvilke ideer og erfaringer, der rører sig andre steder i Norden, fortæller Peter Müller, der er udviklingschef på VUC Nordjylland og koordinerede udviklingsprojektet.

Tæt på borgerne

Projektet har bestyrket VUC Nordjylland i, at nærheden til både almen og faglig uddannelse og kompetenceudvikling skal videreudvikles. Blandt andet ved at tilbyde nye former for arbejdspladslæring og ved at bevare de mange mindre afdelinger af VUC, som centret har prioriteret at etablere.
- Vi skal på alle områder forkorte vejen til uddannelse mest muligt. Både ved at være til stede lokalt og ved at tænke i størst mulig fleksibilitet, så f.eks. skifteholdsarbejde ikke er en hindring for at tilegne sig nyt. På samme måde skal vi udnytte, at én lærer i dag synkront kan undervise kursister i flere byer samtidig ved hjælp af internettet. Den slags tilbud skal vi videreudvikle, fremhæver Peter Müller.

Ind til drømmene

Den første projektperiode er afsluttet, men deltagerne håber med en ny projektansøgning at få grønt lys til at kunne fortsætte det fælles udviklingsarbejde.
- Blandt andet vil vi gerne arbejde videre med, hvordan man lokalt kan skabe nye fora, som i højere grad engagerer den lokale befolkning i både deres egen og i nærområdets fremtid. Hvad drømmer den enkelte om vil ske i tilværelsen inden for nogle år, og hvad drømmer lokalsamfundet om? Finder vi nye måder at inddrage foreninger, højskoler og alle andre aktører inden for uddannelse og arbejdsmarkedet i sådanne diskussioner, kulturelle aktiviteter og virtuelle fora, kan vi skabe nye, spændende dagsordener, mener Peter Müller.

Partnerne i projektet var
Den færøske Højskole i i Thorshavn, Færøerne
Voksenoplæringsforbundet VOFO Finmarken, Norge
Företagsam Skärgård, 6 skærgårdskommuner på Åland
Husavik Academic Center, Island
VUC Nordjylland, Danmark

www.vucnordjylland.dk