Et kommende universitetscampus i Torshavn i sigte

En arbejdsgruppe skal udarbejde et forslag hvordan et campus kan organiseres og udbygges.

 
Formålet er, at disse anbefalinger skal med i den kommende finanslov.
 
Arbejdsgruppen er sat sammen af repræsentanter for Universitetet, Undervisningsministeriet og “Landsverk”. Arbejdsgruppens hovedmålsætning er, at komme frem til rekommandationer for, hvordan uddannelser, studieboliger, bibliotek og andre faciliteter, som er med til at skabe et levende og attraktivt studiemiljø, kan samles og udbygges i ét område i hovedstaden, Torshavn. I øjeblikket er universitetets to fakulteter og fem afdelinger placeret forskellige steder i byen. Ifølge undervisningsministeren vil regeringen priorietere uddannelsesområdet og aktivt gøre en indsats for at vende de særlige demografiske udfordringer, som har med øsamfundets skæve alderskonstellation at gøre, hvor ca. 2/3 af en ungdomsårgang hvert år flytter fra Færøerne.
 
Læs mere om startskuddet til et campus