Et reality-tjek giver ny viden om udbytte

 

Systematisk, kvalitetssikrende evaluering kan i forbindelse med en del efter- og videreuddannelsesforløb med fordel suppleres med en såkaldt efterhængende evaluering, påpeger Lis Boysen, der er lektor og udviklingskonsulent ved Professionshøjskolen København.
På den måde kan man skaffe sig et billede af, hvad deltagerne – når de har været tilbage i deres daglige praksis i et længere stykke tid – konkret oplever, at de har lært samt i hvilken grad, de bruger dette i det daglige arbejde.
Det kan give uddannelsesinstitutionerne et nyttigt og inspirerende billede af i hvilken grad, deltagerne efterfølgende oplever uddannelsesforløbet som meningsfuldt og anvendeligt, mener hun.

Reality-tjek efter et år

Selv har Lis Boysen været involveret i en efterhængende evaluering af et efteruddannelsesforløb i tænkestile for gymnasielærere. Formålet var at undersøge langtidseffekten af undervisningsforløbet, og deltagerne blev derfor 14 måneder efter forløbet bedt om at reflektere over, hvad de havde lært og senere inddraget i den daglige undervisning.
Flere gav udtryk for, at de dels havde fået konkrete redskaber til at tale sammen om forskellige undervisningssituationer eller læringsmetoder, dels havde de fået et refleksivt fokus på undervisnings- og læringsstile i både planlægning og gennemførelse af undervisningen. En deltager fremhævede eksempelvis, at forløbet havde resulteret i en øget bevidsthed om egen undervisningsstil og desuden en ny evne til at differentiere sin undervisning samt at bevidstgøre eleverne om forskellige undervisnings- og læringsstile.

Vær bevidst om formålet

Megen evaluering sker på eksempelvis sidste kursusdag og har nærmest karakter af en tilfredshedsundersøgelse. Men ikke mindst når det handler om uddannelsesforløb, der har ambition om at tage udgangspunkt i deltagernes praksis og give de studerende nye begreber, som kan igangsætte en refleksion over deres daglige virke, vil en senere evaluering give mening for både deltagere, underviserne og uddannelsesinstitutionen.
- Evalueringer skal være relevante for både de, der deltager, og de, der varetager undervisningen. Man skal fra start gøre sig klart, hvad man vil med dem. Er uddannelsesforløbet tilrettelagt i flere moduler, vil en evaluering efter hvert enkelt modul kunne have både summativ og formativ status – på baggrund af deltagernes vurdering af første modul kan man forbedre eksempelvis kommunikation og tilrettelæggelse til deltagernes større tilfredshed, fremhæver Lis Boysen.

Arbejdspladsen skal være klar

Der er uundgåeligt en mængde ting i spil i forbindelse med evalueringer, herunder også ting, som underviserne ingen indflydelse har på, understreger hun.
- Mange af os har vist prøvet at vende begejstrede hjem efter et kursusforløb, fulde af ny inspiration som snart skal omsættes til ny og bedre praksis i dagligdagen. Men hvis arbejdspladsen ikke er klar til den forandring og snarere bremser end støtter op om den, får man snart armene ned igen. Andre gange kan det være kedelig mad i kantinen eller larmende håndværkere et andet sted i bygningen, som sætter deres spor i evalueringen og stjæler billedet fra ellers pæn tilfredshed med selve undervisningen, påpeger Lis Boysen.


Professionshøjskolen København
er en af de otte nye, regionale professionshøjskoler i Danmark, som blev etableret pr. 1. januar i år. Professionshøjskolerne tilbyder mellemlange, videregående uddannelser, de såkaldte professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse til både den offentlige og den private sektor. De uddanner blandt andet lærere, pædagoger og sygeplejersker.
Højskolen er en sammensmeltning af CVU København & Nordsjælland, CVU Storkøbenhavn og Frøbelseminariet. Med etableringen af professionshøjskolerne blev de tidligere CVU’ere (centre for videregående uddannelse) nedlagt.
Professionshøjskolen København har også betegnelsen ”University College”, der er en kvalitetsbetegnelse, som man kan opnå, hvis man lever op til en række krav om bl.a. kvalitetssikring af uddannelserne.
Institutionens engelske navn er University College Copenhagen.
Læs mere på:
www.ucc.dk