Etableringskurs på folkhögskola - mer än bara svenska

På Kista folkhögskola är etableringskursen för invandrare i full gång. Både de 17 deltagarna och lärarna själva tycker att kursen är väldigt utvecklande där man får lära sig ”mer än bara svenska”.

 
Etableringskurs på folkhögskola - mer än bara svenska Magnus Fröderberg/norden.org

Etableringskurs på folkhögskola är ett nytt samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen som görs på uppdrag av regeringen. Kursen ska vara på heltid i sex månader och ska innehålla studier i svenska språket, samt arbetsförberedande och orienterande insatser.

Statistik från Folkbildningsrådet visar att 657 personer som nyligen anlänt till Sverige hade börjat en Etableringskurs på folkhögskola i slutet av mars. Av dessa går 17 personer på Kista folkhögskola i Stockholm och de tycker att kursen är väldigt givande. 
- Vi tycker att etableringsdeltagarna är ett trevligt tillskott på vår folkhögskola. De sprider en stor glädje i deras ständiga vilja att utvecklas och kommunicera med folk på skolan, säger Samuel Tesfay. lärare och mentor på Kista folkhögskola.

Läs mer på Folkbildning.se