Etäopintoina suoritettava lastentarhanopettajan tutkinto kiinnostaa aikuisia naisia

 

Nämä opiskelijat ovat kirjoilla tanskalaisessa Hillerødin ammatillisessa korkeakoulussa, mutta he suorittavat opinnot pääosin etäopiskeluna internetin kautta. Suurin osa tämän koulutusohjelman valitsevista on 25–55-vuotiaita naisia. He ovat kotoisin eri puolilta Färsaaria – joukossa on sekä syrjäseudulla että taajamissa asuvia opiskelijoita – ja valtaosalla heistä on paljon käytännön työkokemusta.  He näkevät etäopiskelun tervetulleena mahdollisuutena kartuttaa osaamistaan ja hankkia muodollinen pätevyys asuinpaikasta riippumatta.

Lisätietoa (fäärin kielellä): Setur.fo