Etiken i praktiken

 

Etiken i praktiken

Nordisk Konferens för lärare, skolledare & vägledare inom särskild utbildning/specialundervisning för vuxna 

Clarion hotell Malmö Live 15-16 september 2016

En mötesplats för oss alla som arbetar med specialpedagogik inom vuxenutbildningen i Norden. Vi är så många som vill ge alla elever de bästa möjligheterna till lärande utifrån en god etisk grund. Hur gör vi på bästa sätt? Kan det bli bra på olika sätt? Låt oss ta del av forskning, relevant yrkeskunskap och personliga erfarenheter och reflektera över våra praktiker. Hur vill vi ha det och hur kan vårt nordiska samarbete utvecklas?

Föreläsningar – workshop – nätverk - kultur 

Hur tolkar vi andras beteende?
Vem har makten i samtalet?
Har alla rätt till sin sexualitet?
Hur gör vi studiesituationen tillgänglig?
Hur tänker vi lättläst när vi skapar hemsida?
Hur möter vi vuxna med förvärvad hjärnskada? Vem får ta plats på scen, i utbildning och samhälle?

Medverkande:

Dorthe Birkmose, psykolog & författare
Per Törnqvist, konstnärlig ledare för Moomsteatern Antra Carlsen, Nordiska Ministerrådet för vuxnas lärande Lotta Löfgren-Mårtensson, professor i sexologi
Jan Schwencke, om att leva med förvärvad hjärnskada Ulla Bohman, Myndigheten för tillgängliga medierMargret Buchholz – specialistterapeut & doktorand Susanne Lindros & Ann Oxenholt,  

Mattias Nordqvist, Jessica Magnusson,
Charlotte Furtenbach, Ann-Mari Andersson samt Britt-Lis Persson, samtliga rådgivare vid SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten)

Elisabeth Frithiof, fil. dr. vid Linnéuniversitetet Växjö Ingrid Broqvist, Lärvux Vetlanda
Eva Lundgren, förstelärare Lärvux Stockholm

Anmäl dig här 

Inbjudan

Workshop

Praktisk info

Program