Ett nätprojekt inom språkinlärning fick internationellt pris

 
Europa Plus projektet Lingu@net, som bygger på det pedagogiska utvecklingsarbetet som gjorts inom avdelningen för språk, vid Jyväskylä universitet, har belönats med det internationellt uppskattade MERLOT-priset. Producenterna för nätmaterial valde dessutom projektets hemsidor till de bästa av alla ämnesområden. Lingua@net Europa Plus är en internetportal, där man får stöd till inlärning av 20 olika språk.