Ett omställningsstudiestöd för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd som ingår i regeringens omställningspaket och kommer att kunna lämnas till den som är i behov av omställning eller kompetensutveckling för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden.

 

Stödet som går att söka från och med den 1 oktober 2022 och tillämpas för studier efter den 31 december 2022 ger förbättrade möjligheter att studera och ställa om under ett arbetsliv som för de allra flesta kommer uppgå till minst 80 procent av lönen. Anställda och arbetstagare som är mellan anställningar eller där anställningen är på väg att upphöra kommer få ökat stöd för att underlätta omställningen till ett nytt arbete genom ett omställnings- och kompetensstöd.

Läs mer om regeringens omställningspaket.

Regeringens omställningspaket