Ett särskilt perspektiv på högre studier?

 

Avhandlingen behandlar övergången mellan folkhögskola och högskola. Resultaten visar att folkhögskolans företrädare genom hela folkhögskolans historia har förhållit sig till två huvudidéer, den om folkhögskolans särart och den om att folkhögskolan är en institution som anpassar sig efter det omkringliggande samhället och dess krav.
Dessa båda idéer förklarar varför olika sociala identiteter och olika sociala representa¬tioner existerar bland folkhögskoledeltagarna. Grundidén att folkhögskolan har en särart leder till representationer om folkhögskolan som ett alternativ till annan utbildning och högskola och universitet som något som inte är likt folkhögskola. Den andra grundläggande idén om folkhögskolan som en institution som ständigt anpassar sig leder till representationer om folkhögskolan som en andra chans och högskolan som mål.

Läs mer: http://center.hj.se/encell/om-encell/medarbetare/annelie-andersen.html