Eurooppalainen tutkimus ikääntymiseen liittyvistä asenteista

 

Vuosi 2012 on eurooppalainen aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi, jonka hankkeisiin ja järjestelyihin myös iIslantilaiset osallistuvat. Teemavuoteen liittyen EU-komissio päätti tutkia eurooppalaisten näkemyksiä aihepiiriin liittyvistä tekijöistä. Eurobarometri-tutkimuksen tulokset esiteltiin hiljattain. Kysymykset käsittelivät yleistä suhtautumista ikäihmisiin, työhön, eläkkeeseen, ikäihmisten tukemiseen ja turvalliseen ympäristöön.
islantilaisvastaajasta haluaa jatkaa työntekoa eläkeiän saavutettuankin, kun taas muista eurooppalaisista vain kolmannes vastasi samoin. Noin 66 % islantilaisista osallistuu aktiivisesti järjestötoimintaan tai vapaaehtoistyöhön, kun muilla eurooppalaisilla vastaava luku on vain 26 %.

Aiheesta enemmän islanniksi: Velferdarraduneyti.is
Tuloksia Tanskasta: Bm.dk