Europa

 

Europa


EU ønsker

å utvikle kvaliteten i ikke- formell utdanning f. eks. via prosjektet ALL (Accreditation of Lifelong Learning).
www.mennt.net/page.asp?Id=515&sid=164&topid=439

Assessor profile


The European Foundation for Quality in eLearning (EFQUEL)

is a European membership organisation. Our mission is to enhance the quality of eLearning in Europe by providing services and support for all stakeholders.
www.qualityfoundation.org/ww/en/pub/efquel/index.htm


EUROVAL Quality Assurance Tool


EQM The European Quality Mark

Læring med kvalitet

Det europeiske kvalitetsmerket (EQM) er et kvalitetssikringsmerke for kurstilbydere over hele Europa. EQM er i fellesskap utviklet av åtte europeiske land og gjenspeiler behov og kulturforskjeller på bade lokalt og nasjonalt nivå.

EQM er et resultat av prosjektet RECALL (Recognition of Quality in Lifelong Learning) som ble gjennomført med støtte fra EU under Leonardo da Vinci-programmet. RECALL varte fra 16. oktober 2006 til 15. desember 2008. For mer informasjon om RECALL-prosjektet, se
www.europeanqualitymark.org/home/

Foto: NVL:s arkiv
Foto: NVL:s arkiv