European Lifelong Guidance Policy Network

 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige är representerade i ELGPN - European Lifelong Guidance Policy Network.

ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning. ELGPN har gett ut rapporten: « Lifelong Guidance Policies: Work in Progress. A report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2009-10». Rapporten beskriver huvudaktiviteterna och resultaten från de fyra arbetsgrupperna i ELGPN:

  1. Färdigheter i karriärhantering
  2. Tillgänglighet till karriärvägledning
  3. Mekanismer for samarbete och koordinering
  4. Kvalitetssäkring och kunskapsgrundlag

Les mer om ELGPN på: www.elgpn.eu

Rapporter:
Rapporten från 2009 – 10: HTML
Förkortad rapport på danska: HTML
Förkortad rapport på norska: HTML
Förkortad rapport på svenska: HTML

 

Career Guidance and Public Policy - Bridging the Gap

 

OECD:s slutrapport om den temautvärdering, där man granskade det offentliga beslutsfattande som gäller livslång vägledning. Utvärderingen gjordes enligt samma ram i alla EU medlemsländer och med hjälp av Världsbanken i 7 länder. På basen av dessa resultat förbereddes EU:s ministerråds resolution i maj 2004. PDF

 

 
Handbok

 

där resolutionen konkretiserades till hjälp för beslutsfattare, som OECD och EU kommissionen publicerade tillsammans, på basen av ovan nämnda utvärdering. PDF

 

 

Workplace guidance

 

är ett prisbelönat projekt där man riktat in sig på lågavlönade och där man fått utmärkta resultat. Läs mer:

 

 
Mer om: vägledning
 
vejledning_eu: Foto: Torkil Sørensen /norden.org
Foto: Torkil Sørensen /norden.org