Europeisk referensram för examen och kompetenser

I början av mars togs en referensram för examen och samlade kompetenser i Finland i bruk.

 

 I ramen beskrivs uppgifter, färdigheter och kompetenser av examen, lärokurser och samlade  kompetenser  på ett enhetligt och jämförbart sätt.

Med hjälp av EQF stöds erkännande av examen, internationell mobilitet och samarbete samt utbildningsexport. Referensramen baserar sig på Europaparlamentets och –rådets rekommendation (European Qualifications Framework, EQF) för att främja livslångt lärande.

I referensramen placeras inte sådana examen eller lärokurser som avlägsnats ur examenssystemet. Utbildningsstyrelsen (Ubs) är Finlands nationella koordineringspunkt som skall informera och rådgiva i frågor gällande referensramarna. Ubs arrangerar tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet ett seminarium  8.6. om referensramar för nationella examen och övriga samlade kompetenser.

Läs mer

Utbldningsstyrelsens nyhet

EQF.jpeg