Europeisk undersøkelse om holdninger til saker som angår eldre

 

Europa Unionen har besluttet at året 2012 tilegnes aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene (e. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations). Islendinger deltar i prosjektet og arrangementene. I anledning av året besluttet EU-kommisjonen å lave en undersøkelse om beboernes holdninger til diverse faktorer knyttet til området. Konklusjonene i Eurobarometer -undersøkelsen ble presentert nylig. Spørsmålene handlet om generelle holdninger om eldre, arbeide, pensjon, støtte til eldre og sikre omgivelser.
Islendingenes holdninger avviker i noen grad holdninger som andre beboere i Europa har. To ut av tre islendinger som ble spurt, sier at de vil fortsette sitt arbeide etter pensjonsalder, men av konklusjonene fremgår at denne holdningen er ikke like populær hos andre europeere, hvor kun en tredjedel er enige. Rundt 66 % islendinger er aktive i frivillige organisasjoner eller frivillig arbeide i mens det kun gjelder for 26 % av Europas øvrige beboere. 

Mer på islandsk: Velferdarraduneyti.is
Resultater for Danmark: Bm.dk