Europeiska

 

Europeiska projekt


BRIDGE

Målsettingen for EU- prosjektet BRIDGE er å få til en bedre oppfølging av straffedømte etter endt soning.

Prosjektet BRIDGE – "Bridging the gap: Bi-level tutorial system for imprisoned persons’ career growth" startet opp i november 2010 og skal avsluttes høsten 2012. Med i prosjektet er Malta, Tyskland, Norge og Slovenia som den koordinerende instans. Det er Fylkesmannen i Hordaland som administrerer prosjektet i Norge, med Charlottenlund videregående skole som prøver ut prosjektet. Skolen har ansvar for opplæringen i Trondheim fengsel, Trondheim fengsel avd. Leira og Oppfølgingsbasen.

Les mere: PDF


HIPPO

How Individual learning Pathways are Possible for Offenders

www.statvoks.no/hippo


Movable Barres

Projektet vil skabe en ramme som kan rumme den rige tradition for musik og dans som findes rundt omkring i Europa, blandt andet gennem brugen af professionelle musikere og dansere i fængselsundervisningen.

Movable Barres vil også fremme bevidstheden om den kulturelle mangfoldighed i Europa, gennem kreativ brug af musik og dans i voksenundervisningen rundt om i fængslerne. En stor del af projekterne vil finde sted i 2009, det europæiske år for kreativitet og innovation.
Disse projekter vil finde sted i England, Nordirland, Italien, Grækenland, Norge og Bulgarien.

Les mer: www.movablebarres.eu/MW/index.php


PIPELINE

Tre nordiske land var med i Grundtvig 1 prosjektet: Partnerships in Prison Education: Learning in Networked Environments (PIPELINE) som ble avsluttet høsten 2007

Fylkesmannen i Hordaland, Norge, tok initiativet til et omfattende Grundtvig 1 der målsettingen var å prøve ut ulike sider av IKT i europeisk fengselsundervisning. Prosjektet ble godkjent av EU – Brussels høsten 2005 og prosjektet ble avsluttet høsten 07 med en stor europeisk spredningskonferanse i Norge i september.

Les mer:
I tillegg til Norge som koordinerte prosjektet var disse landene med: Danmark, England, Hellas, Romania, Slovenia, Sverige, Tsjekkia og Tyskland – i alt 9 land. Prosjektet ble kostnadsregnet til rundt 316843 € (ca 2,5 mill NOK. Av dette bidro EU med 75% = ca. 1,9 mill NOK). Fylkesmannen i Hordaland, Norge administrerte prosjektet.

Fylkesmannen i Hordaland engasjerte dr.art. Andreas Lund ved Universitetet i Oslo som prosjektkoordinator.

Prosjektet arbeidet mellom annet med:
• Finne fram til tekniske løsninger som både tar vare på sikkerhet og de pedagogiske sidene ved opplæring i fengsel
• Læringsaktiviteter, mellom anna fjernundervisning og nettundervisning
• Metodiske veiledninger
• Utvikle magasin der målsettingen er øket elevaktivitet

For videre informasjon se hjemmesiden til PIPELINE (redigert av Per Thrane, Danmark som var med i prosjektet): www.epea.org/index.php?id=170 


Virtual European Prison School

VEPS projektet forsøger at skabe erfaringsudveksling mellem flere europæiske lande. Projektet ledes af European Prison Education Assiciation der har hovedkontor i Norge. Foruden Norge, deltager  Sverige i projektet der også har en enkelt dansk deltager.

De norske kolleger har i projektet vejledt de bulgarske kolleger til at indføre modul undervisning for voksne og 3 bulgarske fængsler har taget ideen op.

Irland har hjulpet Hellas med at indføre programvirksomhed. Flere moduler om kognitive færdigheder og familie programmer er oversat til hellensk og vil i efteråret 2008 blive afprøvet i to fængsler

Sverige har udvekslet erfaringer med distanceundervisning mellem dem og England og Tjekkiet. Tjekkiet har for nyligt indkøbt et fjerundervisningssystem for at teste det med henblik på at indføre det som system i landet.

Les mere: www.elearningeuropa.info/en/project/veps


Foto: Unknown /norden.org
Foto: Unknown /norden.org