Evaluering af Færøernes Universitet

 

Ekspertkomitéens udgangspunkt for evalueringen var, at “Vi evaluerer for at udvikle”. Resultatet af dette arbejde, som er den første eksterne evaluering af Færøernes Universitet, blev offentliggjørt ved et pressmøde i Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet den 13. januar.

Evalueringen af Færøernes Universitet - Fróðskaparsetur Føroya – er foretaget i perioden 2013 - 2014. Dette er sket på initiativ af Undervisnings-, forsknings- og kulturministeren og  er udført i tæt samarbejde med både ministeriet og Fróðskaparsetur Føroya. Evalueringen er gennemført af en ekspertkomité, bestående af Professor, dr. jur. Linda Nielsen, Københavns Universitet (formand), Professor, PhD Jón Torfi Jónasson, Islands Universitet og professor, Dr. phil. Jürg Glauser, Universitetet i Zürich og Universitetet i Basel. Det er ekspertkmitéens klare opfattelse, at Færøernes Universitet klarer sig godt ud fra de vilkår, universitetet har, men at man med fordel kan igangsætte en række initiativer for at styrke universitetets tiltrækningskraft og betydning for det færøske samfund.

Læs evalueringesrapporten her 

og omtale af pressemødet her 


Setur-færøyene_2.jpg