Evalueringen af pilot-kurset ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’

Jeppe Læssøe og Jonas Andreasen Lysgaard
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
Aarhus Universitet

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Allerede i planlægningsfasen af det nordiske pilot-kursus i ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’ blev vi engageret til at tage os af evalueringen. Der har været tale om en såkaldt udviklingsorienteret, didaktisk evaluering. Det betyder, at vi har haft fokus på at følge kurset med henblik på at undersøge og give løbende tilbagemeldinger til planlæggerne vedrørende deres kursusplanlægning, det faktiske forløb og hvilke spørgsmål, udfordringer og muligheder, det gav anledning til. Sidst, men ikke mindst, var hensigten at give kursusplanlæggerne et sammenfattende input vedrørende udfordringer og muligheder, som de bør overveje, i forbindelse med planlægningen af det næste kursus. Hovedformålet med denne artikel er at præsentere dette sammenfattende og fremadrettede input, men samtidig kan den også læses med henblik på at få indblik i, hvordan det faktisk gik med pilot-kurset.


Artiklens første del handler om forholdet mellem på den ene side kursets formål og tilrettelæggelse og på den anden side det faktiske forløb. Her kommer vi ind på deltagerne, kursets struktur og ledelse, dets pædagogiske idégrundlag, samspillet mellem teori og praksis, samspillet mellem kursus-sessionerne og deltagernes arbejde mellem sessionerne samt deltagernes videnudveksling. Herefter ser vi i anden del nærmere på deltagernes læringsudbytte fra undervisning, egne projekter og netværkning. Værdien af kurset som nordisk – dvs. som gennemført med sessioner i Norge, Danmark, Sverige og Finland og med deltagere fra alle nordiske lande – tages op i artiklens tredje del. Afslutningsvis ser vi på mulige udviklinger fra pilot-kurset til næste gennemførelse af kurset.

Evalueringen af pilot-kurset
'Kunnskap for bærekraftig utvikling
'

pexels-photo-127713.jpg