Evalueringsrapport om ”Nyt AMU”

 
AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) blev i 2001 flyttet fra det daværende Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet. I 2003 blev loven om det nye AMU vedtaget og med virkning fra l. januar 2004. Formålet med loven var at styrke fokus på arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, fleksibilitet i uddannelsesudbuddet og sammenhæng mellem uddannelsen og det, den enkelte lærer i sit job.
Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en evaluering af Nyt AMU og konkluderer bla. at ufaglærte og faglærte har fået et fleksibelt system, der passer til medarbejdernes og virksomhedernes behov. Deltagerne på kurserne er tilfredse, men AMU er endnu for ukendt blandt virksomhederne.
Læs mere:
www.uvm.dk/08/nok.htm?menuid=6410