Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 

– Resultaten visar att yrkeshögskolans utbildningar matchar arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens i högre grad än tidigare år, vilket såklart är glädjande säger Anna Berr, analytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.
Yrkeshögskolan ska ge arbetslivet rätt kompetens i rätt tid. Utbildningarna tas fram utifrån ett uttalat behov.
 – Utbudet av utbildningar varierar i takt med arbetslivets behov och det kan vara en förklaring till att matchningsgraden ökar trots att vi lever i en lågkonjunktur, säger Anna Berr. 
Rapporten visar också att en övervägande majoritet av de studerande – 88 procent – är nöjda med sin yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer på Myh.se.
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se