Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

 

– Resultaten visar att yrkeshögskolans utbildningar matchar arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens i högre grad än tidigare år, vilket såklart är glädjande säger Anna Berr, analytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.
Yrkeshögskolan ska ge arbetslivet rätt kompetens i rätt tid. Utbildningarna tas fram utifrån ett uttalat behov.
– Utbudet av utbildningar varierar i takt med arbetslivets behov och det kan vara en förklaring till att matchningsgraden ökar trots att vi lever i en lågkonjunktur, säger Anna Berr.
Rapporten visar också att en övervägande majoritet av de studerande – 88 procent – är nöjda med sin yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer på Myh.se.