FA – Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxenlärarens kompetenser

FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised.

 
Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser. Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser.

FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised. Projektet syfte är att öka kompetenser hos dem som undervisar vuxna saknar grundläggande färdigheter. Speciell fokus är på dem som undervisar personal i lågkvalificerade jobb inom turismen. Målet är att skapa olika resurser och verktyg som stödjer undervisning i läs-och skrivkunskap, matematik, digitala färdigheter och entreprenörskap.

Samarbetspartnerna med FA är BEST i Österrike, PYMEV i Spanien och Lope i Norge. Mer information om projektet kan du läsa här och på facebook.