FGU - en ny forberedende grunduddannelse for unge starter

Pr. 1. august starter 27 FGU-institutioner, med at alle medarbejdere, som tidligere har arbejdet i bl.a. VUC- og produktionsskoler, overdrages.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Styrelsen for uddannelse og kvalitet, STUK, har til lærere og andre interesserede udarbejdet værktøjer og pjecer til bl.a. til vurdering af elevers faglige niveau, kontaktpersonsordningen mv.

Undervisningsministeriet udsender nyhedsbreve om FGU opstarten og materiale kan downloades på ministeriets hjemmeside.

Download det sidste nyhedsbrev med information og link til materiialer her

Følg arbejde med FGU her

I sammenhæng med opstart af FGU lukker de tidligere produktionsskoler. Produktionsskoleforeningen har i den forbindelse besluttet, at bruge foreningens resterende midler til at starte en ny forening, ”Foreningen til fremme af praksislæring”, der kan fastholde og videreudvikle produktionsskolernes pædagogiske tænkning. Bestyrelsen forventes at konstituere sig 1.okt. Foreningen er åben for alle interesserede, kontakt praksislaering@fgusv.dk .

Læs mere på DFS side her