FINLAND - institutioner

 

AIKE Group

Development unit of adult education, includes the Finnish Association for Vocational Adult Education and Training, and its sister companies AIKE Oy and AIKE International Oy. 
www.aike.fi

Bildningsforum

En samarbetsorganisation för den fria bildningen i Svenskfinland 
www.bildningsforum.fi

Elinikäisen oppimisen neuvosto / Rådet för livslångt lärande


Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

www.oph.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Undervisnings- och kulturministeriet

www.minedu.fi/

Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening


VSY / SBO

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY / Samverkande bildningsorganisationer SBO. Takorganisation för folkbildarorganisationer i Finland 
www.vsy.fi
Foto: Torkil Sørensen/norden.org
Foto: Torkil Sørensen/norden.org