FLIPPED – konference om aktiv involvering af elever, studerende, medarbejdere og borgere

 

25. november 2014 sætter FLUID i samarbejde med NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring og Dldact fokus på, hvordan man aktivt involverer elever, studerende, medarbejdere og borgere i undervisning, udvikling eller generelt i samfundslivet.

På konferencen FLIPPED får du en håndgribelig og let omsættelig introduktion til metoder og teknikker, der involverer, og vender læringsprocessen på hovedet. Nogle med afsæt i teknologi, andre uden.

Konferencen indledes med fire oplægsholdere, der præsenterer hver deres tema som involverer elever, studerende eller borgere aktivt på hver deres måde. Derefter følger to runder med workshops, hvor du også involveres aktivt, og i nogle tilfælde skal have forberedt dig, inden du kommer!
Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, København K – lige ved Nørreport Station.
Bindende tilmelding skal ske på www.fluid.dk, senest den 21. november

Program
Der er morgenmad og registrering mellem klokken 9:00 og 9:30.

9:30 Velkommen ved FLUID’s formand Jørgen Grubbe og samarbejdspartnere i NVL´s Distans netværk og Nordplus projektet Dldact

9:40 Inviter og motiver med e-tivities!
Kom og få inspiration til hvordan du inviterer til online interaktion via en ‘e-tivity’. Online interaktion mellem underviser/mødeleder er et MUST for at engagere og motivere deltagerne i et læringsforløb. E-tivities er en online undervisningsmetode, som er udviklet af Gilly Salmon, og som baseres på ideen om, at viden konstrueres igennem og i samarbejde med andre. Det handler om at sætte deltagerne i centrum og ikke hvad et givent Learning Management System kan!
En e-tivity følger en særlig skabelon -en ’E-tivity Invitation’, som sikrer at deltagerne føler sig motiverede og kan se hvad meningen er!
Se mere på: http://virtuellablog.wordpress.com/2014/05/12/skabelon-for-e-tivi ty/
Lotte Nørregaard er underviser på Brock Online Academy og blogger om e-tivities

10:20 Finnish democracy - Open Ministry
I Finland har man en lov om, at hvis 50.000 borgere bliver enige om at parlamentet skal tage et bestemt lovforslag op til diskussion, så skal dette gøres. Aleksi Rossi fra Finland præsenterer systemet og eksempler på resultater, og fortæller om hvad der virker, og hvad de har måttet gå væk fra igen, for at nå dertil hvor de er i dag. Oplægget er på engelsk.

11:00 Strække-ben og brain break pause

11:10 Udvikling med brugerne i centrum
Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, fortæller med afsæt i to spændende projekter om, hvordan udviklingsprocessen bliver ’flipped’ når brugerne indgår i udviklingen. I Aarhus Kommune lægger man i øjeblikket sidste hånd på etableringen af det nye ’Urban Media Center’ som skal åbne i det nye år. Michel har været tæt med på sidelinjen og vil fortælle, hvorfor det er vigtigt at inddrage borgerne – og hvordan det er grebet an. Det andet projekt er Demotek Kolding – hvor Koldingbibliotekerne har åbnet et demotek, hvorfra man kan udlåne sit eget værk på lige fod med andre værker fra biblioteket og man også låne andres værker.

11:50Open Space Technology som metode til at skabe mening og engagement
Open Space Technology er en mødeform og arbejdsmetode, som bruges mange steder i verden. Den er fuldstændig uden overflødig struktur og bliver brugt meget effektivt i grupper med op til 3.500 mennesker. Open Space betyder et rum, der er åbent, og metoden skaber vilkår for en dynamisk proces præget af diskussion og samarbejde. Hver enkelt deltager, som bidrager, har indflydelse på det endelige resultat. I plenumsessionen forklarer Gerard om Open Space metoden, hvordan den kan bruges og hvilke resultater man kan forvente, og han starter et Open Space op med alle deltagerne.
Gerard Muller er specialiseret i at designe og facilitere store møder, hvor alle deltagere kommer i spil. Han har afholdt mere end 400 Open Spaces i over 40 lande.

12:30 Frokost og networking!

13:15 Workshops – runde 1
Efter frokost tager vi vores egen medicin i 2 runder workshops med forskellige grader af involvering. Her kan du få uddybet formiddagens input, eller arbejde med nye metoder til præsentation. Nogle af de seks workshops kræver forberedelse.

Workshop 1: E-tivities – Lotte Nørregaard (kræver forberedelse)
I e-tivity workshoppen arbejder du konkret med at udvikle e-tivities til eget brug. Du skal have set på skabelonen på http://virtuellablog.wordpress.com/2014/05/12/skabelon-for-e-tivity/ og være parat til at diskutere den læring, det har givet dig i forhold til din egen undervisning.

Workshop 2: Borgerinddragelse i udvikling – Michel Steen Hansen
I workshoppen ses nærmere på, hvordan borgerinddragelse kan planlægges, så det giver brugbare resultater, og hvad man især skal være opmærksom på i designfasen.

Workshop 3: Open Space – Gerard Muller
I workshoppen deltager du i det Open Space som blev åbnet i plenumsessionen før frokost, så du kan prøve hvordan det er at gennemføre et ’kort’ Open Space. Der bliver også mulighed for at stille uddybende og udforskende spørgsmål til metoden.

14:00 Pause

14:15 Workshops – runde 2

Workshop 4 – Finnish Democracy – Aleksi Rossi – på engelsk
(kræver forberedelse)

I workshoppen arbejdes med temaer, der introduceres på et webinar den 10. november kl. 14:00. Deltagerne i denne workshop forventes at have forberedt sig til workshoppen ved at deltag i eller have set optagelsen af webinaret, inden de kommer til konferencen. Workshop og webinar foregår på engelsk.

Workshop 5: TEACH MEET – quick interactive presentations – Torhild Slaatoo (kræver forberedelse)
Flere deltagere præsenterer kort deres praktiske pædagogiske idéer (max 2 - 5 minutter). Det kan f.eks. være lærere med erfaringer med flipped classroom eller tilsvarende, men der er ikke nogen formelle krav til hvilken type af præsentationer, deltagerne må lave. Her kræves en forhåndstilmelding fra deltagere, der ønsker at lave en præsentation.

Workshop 6: PECHA KUCHA - (kræver forberedelse)
En præsentationsform, hvor hver præsenterer deres ideer, arbejde og visioner på max 20 slides, der vises i præcis 20 sekunder hver = præsentationstid på 6 minutter og 40 sekunder. Det sikrer mere dynamik og at flere kan nå at præsentere.

15:15 Wrap-up og evaluering
FLUID bestyrelsemedlem Niels Henrik Helms står for konferencens opsamling. Evalueringen foregår i grupper med anvendelse af Todaysmeet, eller en anden teknologi, som deltagerne har erfaring med.

15:45 Konferencen afsluttes

Praktiske oplysninger
Konferencested: Kosmopol, Fiolstræde 44, København K
Offentlig transport: Ligger lige ved siden af Nørreport S-togs station
Parkering: Israels Plads (mod betaling)
Pris: 1.200 kr. ex. moms for medlemmer af FLUID og NVL, 2.200 kr. for ikke-medlemmer. Der gives rabat ved flere tilmeldte fra samme organisation.
Tilmelding: http://www.fluid.dk/arrangementer/tilmelding.aspx?pageid=3406&arttitle=FLIPPED%20-%20en%20konference
Tilmelding er bindende, og senest tilmelding er 21. november 2014 , af hensyn til tilmelding og forberedelse til workshops.

Deltag i konferencens Facebook-gruppe som optakt:
https://www.facebook.com/groupds/701065266651838/