FNVs nordiska Folkbildningspris 2014.

 

Vid årsmötet i Kungälv, Sverige den 20 september tilldelades Lennart Falegård årets  Folkbildningspris. Priset gavs till Lennart för internationella insatser att sprida de svenska erfarenheter naav folkbildningsverksamhet till bland annat Afrika och Östra Europa Lennart fick också priset för många års insatser som generalsekreterare för FNV med att öka det nordiska folkbildningssamarbetet. ”De nätverk Lennart byggt upp och de insatser Lennart han gjort för att främja demokratins framväxt, ledarskapets utveckling och internationell solidaritet är väl värda att uppmärksamma”, anges det i motiveringen till priset.

Priset delades ut av FNs ordförande Ivar Odnes (t.h.) Studieförbundet Vuxenskolans förbundsordförande Berit Danielsson.