FN:s åtta millenniemål skall bli 17 hållbara utvecklingsmål

 
Översvämning på grund av kraftiga regnväder drabbade regionen Souss Massa Draa i Marocko i höstas. www.omvarlden.se Översvämning på grund av kraftiga regnväder drabbade regionen Souss Massa Draa i Marocko i höstas.

Senare i år ska millenniemålen vara uppnådda. Under året kommer världens länder vid en rad möten istället sätta upp nya utvecklingsmål och en global 15-årsplan för en mer hållbar utveckling. Samtidigt ska ett nytt klimatavtal bli klart. För Sveriges regering står klimatfrågan och jämställdhet i fokus.

- Klimatarbetet är inte bara ett mål utan ett medel och måste integreras i alla mål om vi ska lyckas, sa biståndsminister Isabella Lövin när hon i förra veckan presenterade regeringens arbete med den så kallade post-2015 agendan.

Medan milleniemålen primärt riktade sig mot situationen i de fattigaste länder ska de nya målen omfatta alla världens länder. Just allt och alla är det genomgående mottot: alla länder ska bidra och exempelvis ”all form av fattigdom” ska utrotas. De nya målen går också längre än millenniemålen vars fokus främst låg på fattigdomsbekämpning. Bärande teman är nu långsiktig hållbarhet och jämställdhet. Sociala och ekonomiska rättigheter, minskade klyftor både mellan och inom länder är också nya ämnen.

Utkastet till de nya utvecklingsmålen innehåller 17 mål och 169 delmål. Den ambitiösa agendan har kritiserats för att vara alltför omfattande och därmed riskera att bli urvattnad. Försvararna pekar på att de 169 delmålen, som främst handlar om definitioner och uppföljningsmekanismer, just är till för att målen ska bli konkreta och mätbara.

Läs mer

Källa: Omärlden