FOFU lakkautettiin

 
FOFU sai alkunsa toukokuussa 1985. Aikuisopetuksen ja kansanvalistuksen kehityskeskus oli tuolloin vastikään perustettu, ja tutkimusneuvostot olivat päättäneet, että aikuiskoulutusta ja vapaata sivistystyötä on edistettävä Tanskassa. Säilyttääkseen ja kehittääkseen koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien ja ammattilaisten välisiä tiiviimpiä yhteyksiä pieni tutkijaryhmä päätti perustaa avoimen foorumin, FOFU:n.
Kokouksessa pienempi työryhmä sai tehtäväkseen tutkia mahdollisuuksia jatkaa työtä aikuispedagogiikan parissa ja säilyttää koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien ja ammattilaisten välisen kontaktin.