FOFU nedlagt

 
FOFU blev stiftet i maj 1985 i forlængelse af oprettelsen af Udviklingscenteret for Voksenundervisning og Folkeoplysning, og i forlængelse af forskningsrådenes beslutning om at fremme voksenundervisning og folkeoplysning i Danmark
For at bevare og udvikle en tættere kontakt imellem forskere, udviklere og uddannelsespraktikere, besluttede en lille gruppe forskere at skabe det åbne forum som blev FOFU.
På mødet blev en mindre arbejdsgruppe nedsat med det formål at undersøge muligheder for at fortsætte et arbejde omkring det voksenpædagogiske område og fastholdelse af kontakten mellem forskere, udviklere og uddannelsespraktikere.