FOU konference satte fokus på erhvervsuddannelserne

 
Undervisningsministeriets årlige konference for erhvervsuddannelser i januar, havde fokus på de tre vigtige indsatsområder fastholdelse, frafald og gennemførelse og handlede ligesom de foregående syv år om at udveksle erfaringer fra projekter på det erhvervspædagogiske område. En tæt kontakt til praksis, et stærkt samarbejde mellem skoler og virksomheder og et godt studiemiljø er vigtigt, når frafaldet på erhvervsuddannelserne skal mindskes.
Vibe Aarkrog, chefkonsulent i Undervisningsministeriet, fremhævede bla., at FoU lægger vægt på at udbrede gode erfaringer.
Beskrivelser af positive erfaringer fra udviklingsprojekter, der blev fremlagt på konferencen kan læses på:
www.emu.dk/fouhistorier/erhverv/index.html
Foredrag og indlæg fra konferencen kan downloades på
www.emu.dk/erhverv/multimedie/fou_januar09.html