FRÄMMANDE - konstpedagogiska målningar i Helsingfors fängelse 20.5. – 25.8.2011

 

Verken som visas från fredagen den 20 maj till torsdagen den 25 augusti har tillkommit under våren vid en kurs om ”fördjupade studier i målarkonst”. Innehållet i verken har uppkommit genom fria reflektioner som fängelsebesöken har gett upphov till hos studenterna.

Bland annat följande frågor väckte diskussion under gemensamma möten: är fängelset en straffanstalt eller snarare en plats för helande? Kan konsten ha ett helande inflytande i en sluten miljö? Vi stod också inför grundläggande frågor om frihetens och livets värdighet, maktstrukturerna i samhället och olika perspektiv på ondska och godhet.

Måste modern konst alltid förklaras såsom det var kutym i det förgångna, eller är det tillräckligt att de grå väggarna får färg? Hör konsten verkligen till alla? Kan den över huvud taget nå alla?

I utställningen deltar: Riikka Anttonen, Charlotta Danielsbacka, Emilia Erfving, Tuovi Eskola, Elina Gyldén, Vappu Holma, Mirjami Kankkunen, Iida-Maria Kauppinen, Marjo Koukonen, Antti Mikola, Sirkku Mäenpää, Meri Mort Määttä, Hanna Parviainen, Laura Porola, Teija Rautiainen, Mikko Rekonen, Tuomo Saali, Päivi Saarikoski, Elias Saura, Simo Siitonen, Aino Syksy, Heini Turunen, Joonas Tähtinen, Jari Vesterinen, Heidi Väisänen, Jonna Yli-Jylhä och textilstuderande Atte Waenerberg.

Meddelande från Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) den 16 maj 2011
Helsingfors fängelse, Gallergatan 8, 00581 Helsingfors