Få får anerkendt deres realkompetencer

 

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at realkompetencevurdering forgår med varieret omfang, forskellig praksis og med svingende kvalitet fra institution til institution og fra uddannelsesområde til uddannelsesområde. De steder hvor realkompetence gennemføres sker det ofte på trods af barrierer som fx begrænset kendskab til realkompetence, usikkerhed i opgaveløsning, manglende viden og kompetencer blandt medarbejdere, manglende ressourcer og holdningsmæssig modstand.

Læs mere om undersøgelsen i rapporten ”Anerkendelse af realkompetencer udbredelse, barrierer og gældende praksis” på www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=9988