Få ny forståelse for bærekraftig byutvikling

Hvordan unngå at klimakutt innskrenker friheten og livskvaliteten vår? Kan radikale miljøløsninger kombineres med bedre livskvalitet og demokratisk deltakelse?

 
Foto: Oslo Region Alliance Foto: Oslo Region Alliance

Oslo er som kjent utnevnt til å være europeisk miljøhovedstad 2019. I den forbindelse arrangerer Senter for utvikling og miljø konferansen «Lykke og liv i byen».  Der er det fokus på norske og europeiske prosjekter som både har gitt store klimakutt og bedre livskvalitet.

Et viktig premiss er ønsket om å unngå at klimatiltak oppleves som en tvangstrøye som vil innskrenke levekvaliteten, idet de spør hvordan vi kan skape byer med lave klimautslipp. Hvordan kan byene samtidig være gode, trivelige steder å bo? Konseptet om bærekraftig byutvikling har liten mening uten denne menneskelige dimensjonen.

Konferansen retter seg mot mange grupper, fra politikere og akademikere til byplanleggere, næringsledere, bydeler og samfunnsengasjerte borgere. Gode eksempler og foredrag om forskning på velvære belyser hvordan det "grønne skiftet" kan bli vinn-vinn for alle. 

Dag 2 blir det workshop, hvor NVL nettverket for bærekraftig utvikling har en sentral rolle i tilretteleggelsen for kreative dialoger mellom forskning og praksis.

Mer informasjon her og her

Konferanse: Lykke og liv i byen

Dato: 10.-11. oktober 2019

Dag 1: Skatten Oslo

Dag 2: Bykuben i Oslo