Få viden og inspiration fra NVL’s netværk

 

NVL vil gennem et nyt formidlingsformat, one-pagers, lette adgangen til NVL’s viden og resultater fra netværkene. 

NVL udgiver jævnligt rapporter, der præsenterer kortlægninger, komparative analyser, anbefalinger, nye løsninger, sammenfatninger m.m. inden for et bredt udsnit af voksnes læring i Norden. Rapporterne rummer værdifuld viden for praktikere, og NVL ønsker at styrke udbredelsen af denne viden. 

One-pagers vil i en letforståelig og kondenseret form formidle de allervigtigste eller mest tilgængelige pointer til dig, som har behov for en hurtig introduktion. One-pageren vil altid linke til den fulde rapport, så den interesserede læser nemt kan finde yderligere information. 

Den første one-pager er allerede publiceret og flere vil løbende komme til. Læs den her.