Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

NVLs kontaktpersoner i Grønland, Åland og Færøerne ønsker at sætte fokus på voksenuddannelse, livslang læring og livslang vejledning.

 
Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne Norden.org

Derfor har de taget initiativ til et fælles inspirations- og dialogmøde med relevante myndigheder. Mødet bliver i Torshavn den 31. maj 2017. En af NVLs fire strategiske målsætninger, som ligger som grund for dette møde, er at NVL skal fremme udvikling of implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling indenfor ulige områder af voksenlæring i de nordiske landene. Idet dette er en udfordring i de selvstyrende områderne, ønsker kontaktpersonerne for Grønland, Åland og Færøerne at arrangere et fælles møde, hvor de sammen med andre NVL aktører og repræsentanter for relevante myndigheder i de tre selvstyrene får lejlighed til at mødes for at diskutere fælles udfordringer i forhold til NVLs målsætninger og indsatser som støtter implementering og koordinering af forskellige områder af voksenlæring samt livslang vejledning. Målet er, at der på mødet skabes retningslinjer for videre udviklingsarbejde for de selvstyrende landene indenfor NVL.