Færni og færniþróun fullorðinsfræðarans

Í skýrslunni er fjallað um þær þarfir sem þeir sem sinna fullorðinsfræðslu telja sig þurfa og aðgengi að sameiginlegum norrænum tækifærum til menntunar og færniþróunar.

 

Markmið skýrslunnar er að bæta við fyrri skýrslur og fá fram niðurstöður með kortlagningu á þeim þörfum fyrir færni sem fullorðinsfræðarar telja sig hafa. 

Jafnframt á skýrslan að lýsa viðhorfum fullorðinsfræðara til norrænna tækifæra til náms á sviði fullorðinsfræðslu auk þess skapa grundvöll fyrir tillögur um áframhaldandi vinnu við færniþróun norrænna fullorðinsfræðara. Í skýrslunni er samantekt á niðurstöðum megindlegra rannsókna með spurningalista sem gerð var haustið 2016 og vorið 2017.

Lesið skýrsluna á dönsku

The report in English