Færøerne 2019

På Færøerne er voksenuddannelsen ikke organiseret som et samlet tilbud, men voksne har mulighed for at uddanne sig på lige fod med yngre borgere i landet. Muligheder for voksenuddannelse består i dag af forskellige uddannelsestilbud, hvor der ikke nødvendigvis gøres forskel på unge elever og voksne, der allerede er på arbejdsmarkedet, og som har brug for at videreuddanne sig.

 
Foto: Pixabay Foto: Pixabay

I løbet af de senere år har man arbejdet med at organisere voksenuddannelsen. I juni 2018 udkom en betænkning med de politiske ønsker og planer om voksenuddannelse samt med en række anbefalinger til det fremtidige arbejde med voksenuddannelse. Betænkningen kan læses på færøsk her.

I august 2019 blev et vejledercenter oprettet, der skal arbejde med at styrke voksenvejledning. En uddannet vejleder er ansat som leder af centret, der samarbejder med hele uddannelsessystemet og med repræsentanter for arbejdsmarkedet og validering. Vejlederen skal fungere som voksenvejleder og arbejde med at udvikle mulighederne for livslang vejledning og livslang læring.

Derudover har man i løbet af de sidste år etableret et system for validering. Den første lovgivning om validering er fra 2014, og loven kan læses her.

I 2018 kom en bekendtgørelse, der har gjort det muligt at tage de første skridt for at etablere validering som en mulighed. Bekendtgørelsen kan læses her.

De formelle rammer er nu på plads med nødvendig lovgivning og bekendtgørelse, og nu er man i gang med at udvikle selve systemet. 

Udover at validere bruges der også tid og ressourcer på at uddanne medarbejdere til at udføre validering af de fremtidige voksne uddannelsessøgende, og det første kursus i validering blev afholdt i september i 2018. 

Følgende er en gennemgang af de forskellige tilbud, der er relevante for voksenuddannelse.

Forberedelseskursus på gymnasialt niveau (Fyrireikingarbreyt) er en fleksibel gymnasial uddannelse. Kurset er særlig rettet mod voksne, der har haft en pause i deres uddannelsesforløb siden folkeskolen, og som har planer om videreuddannelse.

Fritidsundervisning og folkeoplysning (Frítíðarundirvísingarskipanin og fólkaupplýsing) er undervisning for voksne, organiseret under fritidsundervisningen. Formålet med voksenlæring i fritidsundervisningens og folkeoplysningens regi er bl.a. at give borgere i alle aldre tilbud om læring. Der lægges vægt på undervisningstilbud til folk med begrænset eller ingen uddannelse, og på gymnasial samt højere uddannelse for unge og voksne.  

Kulturministeriet har ansvaret for ordningen, der udover fritidsundervisning også omfatter undervisning for voksne på Social- og sundhedsuddannelsen, på Kokkeskolen og på Teknisk skole.

Under denne ordning arbejdes der også med at udvikle og organisere undervisning i færøsk sprog, kultur og samfundsforhold for udlændinge på Færøerne. 

Kurser og undervisning i Folkeoplysningens regi foregår typisk på de forskellige aftenskoler, der findes over hele landet, og eksempler på disse kurser er:

•    Kursus i læsning og skrivning for voksne, der har brug for dette
•    Undervisning for folk med ordblindhed
•    Tiende klasses eksamensbevis for voksne

Der tilbydes også grundlæggende og kompetencegivende kurser i landbrug og i sejlads.

Aftenskolernes undervisning i enkeltfag. Aftenskolerne har tilbud om kurser i enkeltfag. Kurserne er organiseret som almindelige aftenskolekurser med deltagerbetaling. Som udgangspunkt skal deltagere have bestået folkeskolens afgangseksaminer, men der kan dog gives undtagelser. Aftenskolen tilbyder også undervisning, hvor eleverne kan forberede sig til folkeskolens eksaminer for 10. klasse, og disse kurser afsluttes med eksamen. 

Forberedende kurser på gymnasialt niveau har fagene matematik, kemi og psykologi. Målgruppen er voksne, der ikke har færdiggjort en gymnasial uddannelse eller ønsker at forbedre karakterer. Kurserne følges om aftenen og over en vinter. 

Aftenskolerne har også sprogkurser i færøsk for udlændinge. Der kræves ikke betaling for disse kurser.

Lagtingslov om professionskurser eller arbejdsmarkedsuddannelser er fra 2004, link: https://logir.fo/Logtingslog/22-fra-17-05-2004-um-yrkisskeid

Formålet med loven er at gøre det enklere for enkeltmennesker at imødekomme erhvervslivets krav om kompetencer, at udvikle og vedligeholde eksisterende kompetencer. Dette skal opnås ved hjælp af kurser, der især henvender sig til arbejdere, specialarbejdere, medarbejdere med professionsuddannelser, medarbejdere med tekniske uddannelser og andre, der kan sammenlignes med disse grupper. 

Det har hidtil været begrænset med udbudte kurser og deltagere ifølge loven om professionskurser. 

Dugni – tilbud til voksne om at tage folkeskolens 9. klasse for at kunne fortsætte med en kompetencegivende uddannelse.
Eleverne kan være læse- og skrivesvage, ordblinde, tilflyttere, og ellers voksne, der ikke fik gjort folkeskolen færdig. (www.dugni.fo).

Social- og sundhedsskolen har to sundhedsuddannelser for voksne, nemlig Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent. Krav om optagelse er folkeskolens 9. klasse og erhvervserfaringer, eller folkeskolens 10. klasse. Det er især kvinder, yngre og ældre, der går på Social- og sundhedsskolen (www.heilsuskulin.fo).

Skeiðsdepilin er et kursuscenter, der administreres af Færøernes Handelsskole og Teknisk skole. Centret tilbyder kurser i ledelse, offentlig administration, samt på de merkantile og tekniske områder. Skeiðsdepilin arrangerer åbne kurser, men også kurser på bestilling fra brancher og virksomheder (www.sd.fo).