Færøyenes gode talskvinne

Profiler i Norden

 
Denne månedens profil i Norden, Aina Leitisstein Knudsen, her på bispesetet Skálholt i Island, hvor Distans-nettverket holdt sitt møte i desember. Torhild Slåtto Denne månedens profil i Norden, Aina Leitisstein Knudsen, her på bispesetet Skálholt i Island, hvor Distans-nettverket holdt sitt møte i desember.

Som ei havsule dukker hun opp langt ute i havet, mellom Norge og Island. Hun er på vingene, for å gjøre en jobb for utdanning på Færøyene. Av og til er hun også utenfor øyene, så som på møter i det nordiske nettverket DISTANS. Aina har et sterkt engasjement for utdanning og for levedyktige og selvstyrte Færøyene. Sammenhengen er klar. Barn og unge må få relevant og solid utdanning, først hjemme og så kanskje ute, for å gjøre seg klar for å ta i et tak for en framtid for øyene.

Selv har Aina lagt ned mange timer og år for å skape både gode utdanningsmuligheter og kvalitetsundervisning. Hun har vært leder for avdelingen for høyere utdanning ved Færøyene Handelsskole i Torshavn, og er nå administrativ leder ved skolen. Samtidig underviser hun også litt i strategi, organisasjon og ledelse.

Høyt til himmelen

Vi spør Aina under et møte i vakkert vær og i typisk islandsk natur:

Hva assosierer du først og fremst med Norden?

- Det er høyt til himmelen! Ren natur, dramatisk klima med store motsetninger. Norden er demokrati, velferd og toleranse. Vi færøyinger sammenlikner oss titt med Danmark, men også med de øvrige nordiske landene, hvor vi henter inspirasjon og ideer, sier Aina, som selv var nitten år første gangen hun kjente Norden på kroppen, så å si. Hun fikk delta i Norjobb i Sverige, en positiv erfaring.

Hvordan arter en typisk arbeidsdag seg for den administrative lederen ved Føroya Handilsskúli?

- Det blir en god blanding av administrative og HR-oppgaver, pluss undervisning i én klasse. Det nye for tiden er fusjonsforhandlinger med to andre skoler. Trolig blir det snart en sammenslått skole med både gymnas, yrkesfag og handelsfag, og på flere nivåer. Vi venter også på nytt skolebygg, sier Aina, som trives i jobben. Hun synes det er nyttig å ha nær kontakt med studenter gjennom undervisning. Kanskje er det undervisningen som gir de største oppturene.

Underviserens store glede


Jeg mener nok at jeg er åpen, nysgjerrig, fleksibel og også strukturert. Den strukturerte siden kommer gjerne til syne når vi trenger å komme i gang og få ting gjort

Aina Leitisstein Knudsen

- Det er en fantastisk opplevelse når en lykkes med undervisningen, når en opplever at studentene flytter seg både faglig og personlig. Jeg har fått oppleve at studenter som kanskje ikke syntes å være så faglig sterke, har hatt en god utvikling og nådd langt. Det gir meg virkelig glede. Og veien dit for en underviser går gjennom oppfølging, feedback, og ros.


Hvem er så Aina – kan du beskrive deg selv med fire ord?

- Jeg mener nok at jeg er åpen, nysgjerrig, fleksibel og også strukturert. Den strukturerte siden kommer gjerne til syne når vi trenger å komme i gang og få ting gjort.

Når du kikker deg tilbake, hva har du gjort som du selv er særlig glad for og kanskje også stolt av?

- Jeg er ganske stolt av å ha utviklet høyere utdanningstilbud ved handelsskolen vår i min tid som utdanningsleder. Det var et godt tiltak, og jeg gjorde det sammen med andre, understreker Aina. Dette er en av Ainas hjertesaker, å skaffe god og relevant utdanning for de unge på Færøyene. Det er investering i framtid for den enkelte, men også for Færøyene, som sliter med at halvparten av de unge som tar utdanningen sin i utlandet, bosetter seg i utlandet på permanent basis. Aina og familien har bodd både i Danmark og England, men flytter for noen år siden tilbake til Torshavn. Nå håper hun at den eldste av barna, som studerer i København, vil finne veiene hjem igjen når utdanningen er i boks.

Deler felles øy-utfordringer


Aina Knudsen har vært færøysk representant i Distans-nettverket i NVL de siste årene.

Hva av egen kompetanse, erfaringer og nettverk bruker du i nordisk sammenheng?

- Min kompetanse både i undervisning og administrativt er nyttig, og ellers nettverk og erfaringer på mange plan, sier Aina, som bidrar med innledninger og presentasjoner på nordiske konferanser. På en konferanse på Åland var det mange som lyttet oppmerksomt til Ainas presentasjon av utdanning og fjernundervisning på Færøyene. De selvstyrte områdene og øyene i Norden har særlig stor glede av hverandres erfaringer idet de har mange felles utfordringer. Gjennom et nettverk som Distans blir det delt erfaringer over hele Norden. Aina har også bidratt til serien av symposier med temaet «Utdanner skaper utvikling i utkantene», som Distans-nettverket har gjennomført, og som er nedfelt i en rapport. (http://nvl.org/content/id/1318/utdanning-skaper-utvikling-ny-rapport-fra-distans-nettverket).

Arrangementer i alle hjørner av Norden ga inspirasjon og erfaringsutveksling for de lokale utdanningsaktørene og for nettverksdeltakerne.

Hva har du oppnådd eller lært i det nordiske samarbeidet som du har tatt med tilbake til egen jobb?

- Jeg har fått mye viten om fleksibel utdanning, kontakter over hele Norden og tilgang til nye kunnskapskilder.

Hva ser du som den største verdien i et prosjekt som Nordisk nettverk for voksnes læring - NVL – og i DISTANS-nettverket?

- Gjennom nettverkene bygger vi opp viten, og vi formidler både online og offline. Vi lærer selv og formidler videre gjennom webinarer, konferanser, seminar og skriftlig gjennom facebook-grupper og blogger. Jeg synes det er et godt bidrag til det nordiske samarbeidet.

Slå et slag for digital kompetanse


Dersom du fikk jobben som Nordisk minister for voksnes læring, hvilke tiltak ville du da ha satset på?

- I en slik posisjon ville jeg for det første slå et slag for digital kompetanse! Det er et stort gap i dag mellom de som har god digital kompetanse og de som har liten eller ingen. Den digitale kompetansen er viktig for å delta i samfunnsliv og i demokratiske prosesser. For det andre ville jeg lagt opp til mer fleksibel utdanning på tvers av de nordiske landene. Her ligger store muligheter! Dessuten ville jeg ha satset på validering for å gi større anerkjennelse til de som har kompetanse, men mangler papir på det. En viktig sak!


Faktaboks
  • Aina Leitisstein Knudsen (50), Færøyene
  • Nåværende stilling: Administrativ skoleleder og underviser
  • Høyeste formelle utdanning: Cand. merc. i strategi, organisasjon og ledelse
  • Rolle i nordisk sammenheng: Representerer Færøyene i Distans-nettverket, NVL, og deltar i Nordplus-prosjektet om «silent learners»
  • Gjennomførte oppdrag i nordisk sammenheng de siste to-tre årene: Medforfatter i rapporten «Utdanning skaper utvikling i utkantområder»
  • Har deltatt i det nordiske prosjektet Digital learning, democracy, active citizenship and transparency.