Færre deltog i ikke-formel læring i 2020

Deltagelsen i ikke-formel læring er faldet i forhold til de seneste år. Samtidig deltog flere i formel uddannelse i 2020 end året inden.

 
Foto: Dom Fou Foto: Dom Fou

Omkring 36.900 personer i alderen 25-64 deltog i livslang læring i 2020, hvilket svarer til 19,4 % af befolkningen i denne aldersgruppe. I 2019 deltog 20,8 % af denne befolkningsgruppe. Antallet af deltagere i livslang læring er faldet siden 2015, hvor 27,3 % af islændinge i alderen 25-64 deltog i livslang læring. Livslang læring defineres her som al uddannelse eller læring, som en person engagerer sig i, uanset om det er formel uddannelse eller ikke-formel læring.

Deltagelsen i livslang læring er størst blandt universitetsuddannede

Deltagelsen i livslang læring er størst blandt universitetsuddannede, idet 26 % af universitetsuddannede i alderen 25-64 deltog i forskellige kurser i 2020. Andelen var lavere blandt erhvervs- og videreuddannede (17,6 %) og lavest blandt dem, der bare har afsluttet en grunduddannelse (lidt over 11 %). 18,9 % af deltagerne i livslang læring er allerede i beskæftigelse, mens 20,3 % er arbejdsløse og 22% er udenfor arbejdsmarkedet (dvs. studerende). Flere kvinder i alderen 25-64 år deltog i livslang læring, nemlig 21.100 totalt, mens antallet af mænd var 15.800.

Flere deltog i formel uddannelse i 2020

Flere i aldersgruppen 25-64 deltog i formel uddannelse i 2020, mere præcist 21.600 mod 18.800 i 2019. Antallet af deltagere i kurser faldt fra 12.400 til 11.500 i samme periode, og antallet af deltagere i f.eks. konferencer faldt fra 11.800 til 8.000. Det er muligt, at coronavirus-epidemien har haft en effekt her, da forskellige konferencer og kurser blev aflyst i løbet af året, og derudover deltager flere i formel uddannelse end tidligere, hvilket måske afholder dem fra at deltage i kurser også.

Artikel fra Statistik Island