Færre voksne søger erhvervsuddannelse for voksne men flere gennemfører

De svage studerende får ikke adgang til erhvervsuddannelse, samtidig med at de stærke studerende i højere grad gennemfører.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

I 2015 trådte en ny erhvervsuddannelsesreform i kraft, som betød, at de formelle adgangskrav til grundforløbene på erhvervsuddannelser for voksne (evu) blev skærpet bl.a. krav om karakteren 02 i dansk og matematik for deltagere uden uddannelsesaftale eller erhvervserfaring, skærpede faglige mål på flere uddannelser, samt skærpede overgangs krav fra grundforløb til hovedforløb. 

En analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser, at der er sket et fald i antallet voksne der søger evu, men at flere gennemfører. Det kan pege på at de svageste studerende ikke får adgang til erhvervsuddannelse, samtidig med at de stærkere studerende i højere grad gennemfører.

Læs mere om emnet

- Artikel: Færre voksne optages på euv, men flere gennemfører

Projekt: Voksne på erhvervsuddannelsernes grundforløb